dimarts, 8 de desembre del 2009

La revista deixa de publicar-se per falta de pressupost

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Munt va fer saber el mes d’octubre a l’equip de redacció de la revista TeHac que, a causa de l’escassetat de recursos econòmics que està patint actualment l’Ajuntament, la revista haurà de deixar d’editar-se. La regidoria no va fixar una data en la qual la revista podria reaparèixer ni va poder assegurar que, si es tornava a editar, ho faria amb garanties de continuïtat.

Davant aquesta situació, i sense descartar que en un futur pròxim o llunyà el TeHac es pugui tornar a publicar –amb el mateix equip de redacció que hi ha hagut fins ara o amb un de renovat–, volem expressar el nostre agraïment a les desenes de persones que des del gener de 1996 han col•laborat en un moment o altre en l’edició de la revista. A més dels qui han participat amb textos, fotos o dibuixos en la confecció dels 35 números de la publicació, volem agrair també la col•laboració de la Biblioteca Sant Martí al llarg d’aquests anys i el suport de tots els regidors de Cultura que ha tingut l’Ajuntament d’Arenys de Munt, des d’Enrique Camón (fundador de la revista) fins a Golly Rectoret. Finalment, hem d’agrair sobretot la bona acollida que els lectors ens heu dispensat durant tot aquest temps.

L’objectiu del TeHac ha estat fer-se ressò de l’activitat cultural del poble i ser una eina per fomentar el consum de cultura: llibres, teatre, cinema, art, música... Esperem haver-ho aconseguit en algun moment al llarg d’aquests gairebé 14 anys. Si ha estat així, ens donem per satisfets.

Novembre de 2009.